VILIAM ŠIROKÝ

Výtvarné dielo v architektúre

 

Kreslenie portrétov,

portréty z fotografie,

architektúra

VILIAM ŠIROKÝ

Výtvarné dielo v architektúre

 

Kreslenie portrétov,

portréty z fotografie,

architektúra

VILIAM ŠIROKÝ

Výtvarné dielo v architektúre

 

Kreslenie portrétov,

portréty z fotografie,

architektúra

VILIAM ŠIROKÝ

Výtvarné dielo v architektúre

 

Kreslenie portrétov,

portréty z fotografie,

architektúra

VILIAM ŠIROKÝ

Výtvarné dielo v architektúre

 

Kreslenie portrétov,

portréty z fotografie,

architektúra

VILIAM ŠIROKÝ

Výtvarné dielo v architektúre

 

Kreslenie portrétov,

portréty z fotografie,

architektúra

O AUTOROVI/ÜBER DEN AUTOR

ŽIVOTOPIS/LEBENSLAUF

 

Meno/Name: Akad.mal. Viliam Široký/Akad.Mal. Viliam SIROKY
Štát.príslušnosť:
Staatsangehorigkeit:
Adresa:
Adresse:
Telefón:
Handy:
E-mail:
Slovensko
Slowakei
Karpatska 2, 94901 Nitra, Slowakei
(00421) 905 105 051
Dátum narodenia:
Geburtsdatum/-ort:
17.5.1951 Humenne, Slowakei, Humenné, Slovensko
Vzdelanie:
Schul-undBerufsbildung:
1970-1976
VŠVU Bratislava-študijný odbor: výtvarné dielo v architektúre
Studium an der Universität fur bildende Kunst in Bratislava
Studienrichtung: bildende Kunst in der Architektur
Do 2012/Seit 2009
Doktorandské štúdium na STU Bratislava, fakulta dizajnu
Doktorstudium an der Technischen Universität in Bratislava
Studienrichtung: Design in der Architektur
Pracovné skúsenosti:

Arbeitserfahrung:

Do 2012/Seit 2012
Pedagogická prax počas doktorandského štúdia na STU v Bratislave, Slovensko.
Súčasne vedenie kurzov kreslenia pre prijímacie skúšky na univerzity. (dizajn, architektúra)
Pädagoge im Rahmen eines Doktorstudiums an der Technischen Universität in
derSlowakei,Bratislava.Zugleich auch  Leiter eines Vorbereitungskurses für
die Aufnahmeprüfungen an Universität (Design, Architektur)
1977-2012
Umelec v slobodnom povolaní (výtvarné dielo v architektúre),
medzitým  pedagóg na stredných umeleckých školách v Nitre a Topoľčanoch.
Tätig als freischaffender Künstler (bildende Kuns in der Architektur),
inzwischen tätig als Pädagoge auf der Mittelschulen r Kunst in Nitra und Topolcany.
35 rokov v slobodnom povolaní, viac ako 50 realizácií v architektúre, vedenie kurzov 
kreslenia, výtvarnej prípravy, výtvarná pedagogická činnosť na stredných i vysokých
školách, …
Posledná aktivita: Letná škola kresby pri STU v Bratislave – august
Osobnostné a iné
predpoklady
a vlastnosti:
PersonlicheFahigkeiten 
und Kompetenzen:
Materský jazyk:
Muttersprache:
Slovenčina
Slowakisch
Jazykové znalosti:
Sonstige Sprachen:
Nemecky: aktivne sa dohovorím
Anglicky: začiatočník
Rusky: perfektná komunikácia
Deutsch: aktive Kommunikation
Englisch: Anfänger
Russisch: perfekte Kenntnisse
Umelecké zručnosti
a kompetencie:
KünstlerischeFahigkeiten 
und Kompetenzen:
Použitie rôznych techník vo výtvarnom umení v odbore architektúry.
(Pozri moje webové stránky: www.viliamsiroky.eu)
 Anwendung verschiedener Techniken in der bildenden Kunst auf dem Gebiet
derArchitektur.
(siehe meine Internetseite: www.viliamsiroky.eu)

Objednávky a informácie:

email: portrety.siroky@gmail.com

telefón: 0908 440 054